Školský internát Pekná cesta 4 na Facebook-u
Detailná mapa
Príjazdová mapa
 
Detailná mapa
                        KRUPA Domov mládeže
                    Pekná cesta 4
                831 52  Bratislava, Slovakia
            Tel.: + 421 2 44883706
        Mob.: + 421 (0)950 579 128
    E-mail: krupa-dm@krupa-dm.sk