Školský internát Pekná cesta 4 na Facebook-u
 
Zriaďovateľ školského zariadenia:Ing. Vladimír Krupa
 
Pedagogickí zamestnanci:
Riaditeľ: Ing. Peter Opet
Vedúci vychovávateľ: Mgr. Tomáš Hasaj
Skupinoví vychovávatelia: Mgr. Marta Kubovicová
PhDr. Lívia Švehláková
Mgr. Juraj Bystrický
Pomocní vychovávatelia: Bibiána Dudášová
Milan Braun